Władze

Zarząd Fundacji:

doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski – Prezes Zarządu
mgr inż. Józef Koczwara – Członek Zarządu
mgr Jacek Romuk – Członek Zarządu


Rada Programowa Fundacji:

Ruta Cybulska
Jan Krawczyk
Maciej Mazurkiewicz
Stanisław Siewierski