Jesteś na: Strona główna / Kwalifikacje górnicze / Zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych
Film promocyjny WUG

Zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych

Załączone przykładowe pytania stanowią materiał poglądowy przeznaczony dla osób, które ubiegać się będą o stwierdzenie kwalifikacji w kierownictwie i dozorze ruchu w różnych specjalnościach technicznych w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

 1. Podstawowe pytania
 2. Geolog górniczy
 3. Mierniczy górniczy
 4. Odkrywkowe zakłady górnicze:
  1. osoba dozoru ruchu – specjalność górnicza
  2. osoba dozoru ruchu – specjalność budowlana
  3. osoba dozoru ruchu – specjalność elektryczna
  4. osoba dozoru ruchu – specjalność geolog i hydrogeolog
  5. osoba dozoru ruchu – specjalność mechaniczna
  6. osoba dozoru ruchu – specjalność miernicza
  7. osoba dozoru ruchu – specjalność ochrona środowiska
 5. Podziemne zakłady górnicze:
  1. kierownik działu energomechanicznego
  2. kierownik działu przeróbki mechanicznej węgla
  3. kierownik działu robot górniczych
  4. kierownik działu techniki strzałowej
  5. kierownik działu wentylacji
  6. osoba dozoru ruchu – przeróbka mechaniczna
  7. osoba dozoru ruchu – specjalność budowlana
  8. osoba dozoru ruchu – specjalność elektryczna – maszyn i urządzeń dołowych
  9. osoba dozoru ruchu – specjalność elektryczna – maszyn i urządzeń powierzchniowych
  10. osoba dozoru ruchu – specjalność geologiczna i hydrogeologiczna
  11. osoba dozoru ruchu – specjalność górnicza – techniczna eksploatacja złóż
  12. osoba dozoru ruchu – specjalność górnicza – technika strzałowa
  13. osoba dozoru ruchu – specjalność górnicza – transport koleją podziemną
  14. osoba dozoru ruchu – specjalność górnicza – wentylacja
  15. osoba dozoru ruchu – specjalność mechaniczna – maszyn i urządzeń dołowych
  16. osoba dozoru ruchu – specjalność mechaniczna – wyciągi szybowe
  17. osoba dozoru ruchu – specjalność miernicza
  18. osoba dozoru ruchu – specjalność ochrona środowiska
  19. osoba dozoru ruchu – specjalność teletechniczna i automatyka
 6. Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi:
  1. osoba dozoru ruchu – specjalność elektryczna (ropa i gaz)
  2. osoba dozoru ruchu – specjalność geofizyczna (ropa i gaz)
  3. osoba dozoru ruchu – specjalność górnicza
  4. osoba dozoru ruchu – specjalność górnicza (ropa i gaz)
  5. osoba dozoru ruchu – specjalność mechaniczna (ropa i gaz)
  6. osoba dozoru ruchu – specjalność wiertnicza (ropa i gaz)
 7. Zakłady górnicze wykonujące roboty geologiczne techniką wiertniczą:
  1. osoba dozoru ruchu – specjalność geofizyczna
  2. osoba dozoru ruchu – specjalność wiertnicza
Strona jest poddawana aktualizacji w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628)
www.wug.gov.pl/index.php?prawo/nowe_pgg
Dodaj do ulubionych | Pliki Cookie / Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne | Kontakt
Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, tel. 32 736 17 00, faks 32 251 48 84,
Realizacja: IntraCOM