Jesteś na: Strona główna / Prawo / Akty normatywne obowiązujące / Akty normatywne ogłoszone / Bezpieczeństwo i higiena pracy / BHP w podziemnych zakładach górniczych
Wesołych Świąt!

Ze względu na duże rozmiary plików z przepisami polecamy Państwu po załadowaniu interesujacej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

 Akt prawny

 Pliki do pobrania 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
(Dz.U.02.139.1169)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Załącznik nr 1
RODZAJE, ZAKRES I WZORY DOKUMENTACJI PROWADZENIA RUCHU
(Dz.U.02.139.1169 - zał)
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Załącznik nr 2
DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA
(Dz.U.02.139.1169 - zał.)
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Załącznik nr 3
PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE I KONTROLA OBUDOWY KOTWOWEJ W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH WĘGIEL KAMIENNY ORAZ ZAKŁADACH WYDOBYWAJĄCYCH RUDY MIEDZI, CYNKU I OŁOWIU
(Dz.U.02.139.1169 - zał.)
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Załącznik nr 4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RUCHU W WYROBISKACH
(Dz.U.02.139.1169 - zał.)
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Załącznik nr 5
ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ
(Dz.U.02.139.1169 - zał.)
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 9 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.06.124.863)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.10.126.855)

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Dodaj do ulubionych | Pliki Cookie / Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne | Kontakt
Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, tel. 32 736 17 00, faks 32 251 48 84,
Realizacja: IntraCOM