Jesteś na: Strona główna / Prawo / Nowe Prawo geologiczne i górnicze
Wesołych Świąt!

Nowe Prawo geologiczne i górnicze

Dokumenty elektroniczne (pobrane ze strony RCL)

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - strona tytułowa

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - tekst ustawy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – art. 221

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1238)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych 
(Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych 
(Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych
(Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych
(Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych
(Dz. U. Nr 286, poz. 1686) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych
(Dz. U. Nr 286, poz. 1686) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1713) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1713) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1714) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1714) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
(Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
(Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia
2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów 
(Dz. U. Nr 298, poz. 1771) - strona tytułowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia
2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów 
(Dz. U. Nr 298, poz. 1771) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia
2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. poz. 101)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego
2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
(Dz. U. poz. 372)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż
(Dz. U. poz. 511)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - data wejścia w życie 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 591)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja
2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 596)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1129)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 1132)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013 (M. P. poz. 641)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 902)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 721)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014 (M. P. poz. 760)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015 (M. P. poz. 704)

Statut WUG

Pliki do pobrania

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25)

Postępowanie mandatowe

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz. U. poz. 520)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 527)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 1624)

Przebieg prac nad ustawą

Link

Strona Sejmu RP (druk nr 1696)

Prace nad aktami wykonawczymi

Linki

Strona Wyższego Urzędu Górniczego

Strona Ministerstwa Środowiska

Strona podmiotowa BIP Rządowego Centum Legislacji
(Rządowy Proces Legislacyjny)

Prezentacje na temat ustawy

Pliki do pobrania

Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa otworowego - 12 maja 2011 r.)

Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 26 sierpnia 2011 r.)

Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa podziemnego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa podziemnego - 22 czerwca 2011 r.)

Zasadnicze rozwiązania w zakresie kwalifikacji w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych
- 14 lipca 2011 r.)

Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkań z branżą górnictwa odkrywkowego - 31 sierpnia oraz 1 września 2011 r.)

Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja w ramach wizyty studyjnej delegacji ukraińskiej - 5 września 2011 r.)

Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 19 września 2011 r.)

Informacje tabelaryczne

Pliki do pobrania

Akty wykonawcze do nowej ustawy opracowywane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (stan prawny na 1 czerwca 2012 r.)

Obowiązki przedsiębiorców

Rozstrzygnięcia organów nadzoru górniczego  
Rozstrzygnięcia kierownika ruchu zakładu górniczego  
Dodaj do ulubionych | Pliki Cookie / Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne | Kontakt
Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, tel. 32 736 17 00, faks 32 251 48 84,
Realizacja: IntraCOM