Jesteś na: Strona główna / Prawo / Akty normatywne obowiązujące / Akty normatywne ogłoszone / Zagrożenia naturalne
Wesołych Świąt!

Ze względu na duże rozmiary plików z przepisami polecamy Państwu po załadowaniu interesujacej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

 Pliki do pobrania 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
(Dz.U. Nr 94, poz. 841)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
(Dz.U. Nr 181, poz. 1777)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z dnia 20 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
(Dz.U. Nr 219 poz. 2227)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. poz. 230)
(data wejścia w życie 1 stycznia 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. poz. 751)

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Dodaj do ulubionych | Pliki Cookie / Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne | Kontakt
Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, tel. 32 736 17 00, faks 32 251 48 84,
Realizacja: IntraCOM