do góry

Zagrożenia naturalne

Ze względu na duże rozmiary plików z przepisami polecamy Państwu po załadowaniu interesujacej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 
(Dz.U.03.181.1777) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U.03.181.1777) 137.28KB ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 
(Dz.U.03.181.1777) pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
zmieniające rozporządzenie 
z dnia 20 września 2004r. 
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 
(Dz.U.04.219.2227) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI zmieniające rozporządzenie z dnia 20 września 2004r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U.04.219.2227) 68.97KB ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
zmieniające rozporządzenie 
z dnia 20 września 2004r. 
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 
(Dz.U.04.219.2227) pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 14 czerwca 2002 r. 
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. 
(Dz.U.02.94.841) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. (Dz.U.02.94.841) 1.61MB ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 14 czerwca 2002 r. 
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. 
(Dz.U.02.94.841) pobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) 14-12-11 14:00 514.43KB Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) pobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - data wejścia w życie 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - data wejścia w życie 1 stycznia 2015 r. 14-12-08 13:30 847.51KB Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - data wejścia w życie 1 stycznia 2015 r. pobierz

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00