do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

08/2016 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 08/2016

Mirosław KRZYSTOLIK, Andrzej BAUEREK

Wpływ wyższych harmonicznych prądu na straty w przewodach zasilających

W artykule przedstawiono uwagi i spostrzeżenia wynikające z odbiorów technicznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej, dotyczących wpływu wyższych harmonicznych na temperaturę przewodów zasilających urządzenia budowy przeciwwybuchowej.


Grzegorz BRUDNY, Piotr KARKULA, Grzegorz KUŚ

Doświadczenia z obsługi w JSW S.A. KWK „Pniówek”

Artykuł opisuje modułowy system wiertniczy VLI serii 1000 produkcji australijskiej umożliwiający wykonywanie długich otworów kierunkowych, jego budowę i zasadę działania. Opisano system zarządzania wierceniami kierunkowymi DDMS zastosowany w urządzeniu, który – po wprowadzeniu danych – umożliwia wyrysowanie projektowanego otworu, jak i sprawdzenie jego rzeczywistego przebiegu. Na tle tego opisu przedstawiono pierwsze doświadczenia z jego zastosowania w KWK „Pniówek” podczas szkolenia załogi.


Martin RAUER

Wykorzystanie maszyny drążącej tunele serii XRE w kopalni węgla „Grosvenor” (Queensland, Australia)

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki drążenia w kopalni węgla „Grosvenor” w Australii dwóch upadowych maszyną drążącą tunele (TBM) typu XRE 8,0 m H.P., która została zaprojektowana w dostosowaniu do zróżnicowanych warunków geologiczno-górniczych, w tym pracy w warunkach zagrożenia metanowego. Artykuł przedstawia również charakterystykę drążonego górotworu, kryteria projektowe przedsięwzięcia, budowę maszyny oraz osiągi uzyskane podczas drążenia upadowych, a ponadto – w sposób syntetyczny – korzyści związane z wykorzystaniem TBM i przyszłością ich zastosowania.

 


Zbigniew BURTAN, Piotr CZAJA, Mariusz KAPUSTA

Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Komunikat)

W artykule przedstawiono proces kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pracy realizowany przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Omówiono proces szkolenia z bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających studia oraz dyplomantów kończących studia przed podjęciem pierwszej pracy. Zaprezentowano treści kształcenia realizowanych na różnych kierunkach studiów, modułów i przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz możliwą tematykę realizowanych prac dyplomowych i doktorskich. Przedstawiono prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii studia podyplomowe w zakresie bhp oraz scharakteryzowano utworzoną również na tym Wydziale na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nową specjalność Zarządzanie BHP.

 


Damian SZRAMOWSKI

Kopalnia gipsu w Czernicy koło Rybnika


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00