do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

12/2016 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 12/2016

Sylwester RAJWA , Stanisław PRUSEK, Kazimierz STOIŃSKI

Opis metody oceny upodatnienia zmechanizowanej obudowy ścianowej

Zmechanizowana obudowa ścianowa przewidziana do zastosowania w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu powinna być upodatniona, czyli przystosowana do przejmowania obciążeń dynamicznych, będących następstwem wstrząsów górotworu. Wymóg ten wynika z przepisów BHP i dotyczy wszystkich obudów zmechanizowanych niezależnie od okresu wprowadzenia na polski rynek i obowiązujących wtedy przepisów. Zgodnie z uchwałami Komisji ds. obudów górniczych i kierowania stropem przy prezesie WUG, oceny upodatnienia sekcji obudowy może dokonywać jedynie właściwa jednostka naukowo-badawcza. W celu spełnienia tych wymagań Główny Instytut Górnictwa opracował i wdrożył do stosowania własną metodę, opartą na wieloletnich badaniach laboratoryjnych oraz pomiarach i obserwacjach dołowych. Jest ona systematycznie doskonalona w oparciu o nowe badania oraz rozwiązania techniczne stosowane w nowych obudowach zmechanizowanych. Niniejsza publikacja przedstawia ogólne zasady stosowanej w GIG metody.


Marcin BARADZIEJ

Stan górnictwa odkrywkowego w 2015 r.

Artykuł jest statystycznym podsumowaniem 2015 roku dla grupy odkrywkowych zakładów górniczych. W nawiązaniu do lat poprzednich przedstawia informacje na temat wydobywanych w Polsce kopalin, udzielonych koncesji, liczby nadzorowanych zakładów górniczych, stanu zagospodarowania złóż oraz struktury wydobycia i zatrudnienia. W sposób statystyczny obrazuje prowadzoną działalność górniczą oraz wskazuje główne kierunki obserwowanych zmian.

Kategoria: Artykuł do pobrania: [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Stan górnictwa odkrywkowego w 2015 r. - M.Baradziej 12.12.2016.pdf
17-01-04 10:04 2.16MB pobierz plik: Stan górnictwa odkrywkowego w 2015 r. - M.Baradziej 12.12.2016.pdf


Ryszard TKOCZ

Uszkodzenia słuchu u pracowników dołowych kopalń węgla kamiennego – wyniki badań ankietowych i propozycje działań profilaktycznych

Artykuł przedstawia problem ubytku słuchu wśród górników w aspekcie nie tylko uznania choroby zawodowej, lecz o ubytku słuchu na poziomie niższym, jednakże powodującym utrudnienie funkcjonowania społecznego w wieku emerytalnym. Wnioski wynikają z obserwacji i analizy wykonanych badań ankietowych wśród pracowników dołowych kopalń KW S.A., JSW S.A. i firm obcych. Badania te pozwoliły stwierdzić, że można zmniejszyć problem ubytku słuchu, poprzez prawidłowe działania wynikające z właściwego programu profilaktyki ochrony słuchu i permanentnego uświadamiania skutków niedoceniania tych działań.


Dorota ŚWITAŁA-TRYBEK

Legendy o św. Barbarze (w wyborze)


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00