do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

02/2017 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 02/2017

Roman ŚCIGAŁA, Piotr STRZAŁKOWSKI, Katarzyna SZAFULERA

Wpływ uskoku na zmiany profilu niecki obniżeniowej w świetle wyników pomiarów geodezyjnych

W artykule przedstawiono przykład oddziaływania strefy uskokowej na proces deformacji powierzchni wywołany podziemną eksploatacją górniczą. W analizowanym przykładzie obecność uskoku w zasięgu oddziaływania czynnego frontu eksploatacyjnego spowodowała asymetrię profilu niecki obniżeniowej oraz zwiększenie zasięgu wpływów, co udokumentowano odpowiednimi wynikami pomiarów. Wskazano także na występujące w takich przypadkach problemy przy identyfikacji parametrów teorii prognozowania wpływów.


Mirosław KRZYSTOLIK, Andrzej BAUEREK

Analiza zabezpieczenia termicznego silników elektrycznych stosowanych w zakładach górniczych

W artykule przedstawiono analizę zagadnienia związanego z właściwym zabezpieczeniem silników elektrycznych przed uszkodzeniami termicznymi. Pokazano także istotne parametry mające wpływ na prawidłowe zabezpieczenie silników.


Rafał ŁUKOMSKI

Przebieg odwadniania złoża „Kaczyce I” z wykorzystaniem infrastruktury kopalni „ČSM” w Republice Czeskiej

W artykule przedstawiono warunki geologiczno-górnicze eksploatacji metanu ze złoża „Kaczyce I” położonego w granicach obszaru eksploatacji zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Morcinek” oraz wpływ zatapiania i odwadniania zrobów tej kopalni na wydobycie metanu.


Tomasz NIEMIEC, Piotr KALISZ

Podnoszenie budowli, jako metoda zapobiegania ich podtopieniu w nieckach obniżeniowych

W artykule omówiono zagadnienie przeciwdziałania skutkom eksploatacji górniczej związanym z obniżeniami powierzchni terenów zabudowanych, w szczególności zagrożonych podtopieniem. Na przykładzie rejonu doliny rzeki Pszczynki przedstawiono propozycję podjęcia długookresowych działań dla naprawy obszarów przekształconych przez wielokrotną podziemną eksploatację górniczą, z możliwością podnoszenia budynków ponad pierwotny poziom terenu. Omówiono metodę wieloetapowego podnoszenia budowli w celu ich zabezpieczenia przed podtopieniami i umożliwienia wykonania niwelacji terenu.


Leszek SOBIERAJ

Na górniczą nutę


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00