do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

04/2018 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 04/2018

Zygmunt BIAŁAS

Współczesne kamieniołomy i dawne wyrobiska piaskowców godulskich na Śląsku Cieszyńskim

Artykuł przedstawia historię oraz aktualny stan istniejących i dawnych kamieniołomów piaskowców godulskich w Brennej, Ustroniu i Wiśle na tle charakterystyki geologicznej warstw godulskich (jednostka śląska, kreda). W zarysie kreśli też kierunki wykorzystania piaskowców i możliwości współczesnego zagospodarowania dawnych kamieniołomów.


Zbigniew RAWICKI, Czesław KOCZYBA

Katastrofy górnicze – przyczyny i ich powtarzalność

W artykule dokonano analizy porównawczej ustaleń komisji powołanych przez prezesa WUG w latach 2002–2014 po zaistnieniu wypadków i katastrof w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Przedstawiono i scharakteryzowano zdarzenia, jakimi zajmowały się komisje, których zadaniem było szczegółowe wyjaśnienie ich przyczyn i sformułowanie wniosków zmierzających do zapobieżenia podobnym w przyszłości. Obszar zagadnień, którymi zajmowały się komisje, dotyczył zagrożeń: metanowego, pożarowego i wybuchem pyłu węglowego. W artykule wykazano powtarzalność przyczyn katastrof zaistniałych w analizowanym okresie.


Grzegorz PELON, Stanisław GIL

Modelowanie prognozy wypadkowości w górnictwie na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego (Artykuł dyskusyjny)

Artykuł zawiera analizę wskaźnikową liczby wypadków, wyznaczanie średniookresowego tempa zmian, przewidywanie liczby wypadków w losowo wybranym roku oraz wg różnych modeli do 2020 r., dla danych z wybranej kopalni węgla kamiennego z lat 2007–2016. W pracy oszacowano wskaźniki częstości i ciężkości wypadków oraz wyznaczono przeciętne tempo zmian analizowanych zmiennych. Prognozę liczby wypadków w losowo wybranym roku opracowano wykorzystując gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Poissona. Do przewidywania liczby wypadków wykorzystano 20 różnych modeli prognostycznych, przy czym prognoza oparta na metodzie trendu pełzającego z wykorzystaniem wag harmonicznych charakteryzowała się najmniejszym błędami prognoz wygasłych.


Leszek SOBIERAJ

Fascynujące życie pod cumulusami


ADAM DASZEWSKI

Pływające kopalnie


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00