Jesteś na: Strona główna / Wydawnictwa / Miesięcznik WUG / O miesięczniku


Nr 08/2014
Kajetan D’OBYRN,Wojciech JEZIOROWSKI
Zabezpieczenie i podsadzanie wyrobisk komorowych KS „Wieliczka” na wybranych przykładach, jako ochrona przed zagrożeniem zawałowym i zapadliskowym oraz element ochrony substancji zabytkowej
Robert PODOLSKI
Zagrożenia gazowe w kopalniach rud miedzi – przegląd regulacji oraz zasad ich rozpoznania
Klaudiusz MANIAK, Krzysztof WILIMBOREK
Zagadnienia górnicze związane z bezpiecznym drążeniem tuneli na przykładzie budowy II linii metra w Warszawie
Kazimierz ISKIERKA, Janusz PLUTA, Jarosław NAPIERAŁA
Metoda symulowanego obciążenia w badaniach stacji transformatorowych w wykonaniu górniczym.(Artykuł dyskusyjny)
Sławomir BOCK,Jan DRZEWIECKI, Jan SZYMAŁA,Bohdan WILCZOK
Wybrane metody badań struktury obudowy betonowej szybów górniczych
Aneta GRODZICKA
Badania ankietowe dotyczace prowadzenia szkoleń bhp w kopalniach wegla kamiennego (Komunikat)
Kazimierz KRZYŻAK
Eksploatacja gazu ziemnego w Dębowcu
„Bezpieczeństwo Pracy
i Ochrona Środowiska w Górnictwie”
Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego

ISSN 2081-4224

„Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” jest wydawane przez Wyższy Urząd Górniczy nieprzerwanie od 1992 roku. W latach 1992-1995 pismo ukazywało się jako kwartalnik Wyższego Urzędu Górniczego. W roku 1996 został decyzją Prezesa WUG przekształcony w miesięcznik i w tej formie ukazuje się do dnia dzisiejszego.

Podstawową część każdego numeru stanowią artykuły autorstwa pracowników naukowych oraz współpracujących z nimi specjalistów – praktyków w dużej mierze realizujących tematy badawcze na zlecenie lub w uzgodnieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy jednym z nielicznych czasopism naukowo-technicznych prezentujących aktualne problemy górnictwa w Polsce i poza jej granicami, prezentujemy aktualny stan wiedzy o górnictwie oraz konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Publikujemy informacje o przyczynach i przebiegu wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie oraz stan wypadkowości w górnictwie oraz stan wypadkowości w górnictwie. Zamieszczane w naszym czasopiśmie materiały popularyzują zagadnienia organizacyjne i prawne, pozwalając śledzić na bieżąco zmiany w przepisach. Upowszechniamy związane z działalnością podmiotów branży wydobywczej, artykuły opisujące aktualny stan prac związanych z wdrożeniem dyrektyw unijnych do polskiego prawodawstwa.

Zgodnie z wykazem zamieszczonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku publikacjom w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych, przypisano 3 punkty.

Obecnie nakład miesięcznika wynosi 750 egzemplarzy i prawie w całości kierowany jest do prenumeratorów w zakładach górniczych, placówkach naukowo-badawczych, szkołach wyższych, organach administracji państwowej, bibliotekach, jednostkach produkcyjnych i usługowych pracujących na rzecz górnictwa. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego otrzymują także współpracujące z WUG instytucje zagraniczne w Australii, Czechach, Niemczech, Rosji, Słowacji, Ukrainie i USA.

Dodaj do ulubionych | Pliki Cookie / Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne | Kontakt
Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, tel. 32 736 17 00, faks 32 251 48 84, wug@wug.gov.pl
Realizacja: IntraCOM