do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/o_nas/informacje_dla_niepelnosprawnych
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacje dla niepełnosprawnych

Obsługa serwisu przy użyciu skrótów klawiszowych

Klawisze Dostępności:

  • Wersja kontrastowa: Alt i 1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Strony: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Wyższym Urzędzie Górniczym

Klienci niepełnosprawni ruchowo przyjmowani są w Katowicach w budynku
przy ul. Poniatowskiego 29 po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną WUG.

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Wyższym Urzędzie Górniczym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Wyższy Urząd Górniczy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem w sposób opisany poniżej.

 

Kontakt

WUG umożliwia przesłanie wiadomości SMS lub MMS na następujący numer telefonu komórkowego: 783 829 123.
Inne dostępne środki komunikacji:

  • telefon: 32 736 17 00
  • faks: 32 251 48 84
  • poczta elektroniczna:

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego

  • pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo-migowego

  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.