do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/o_nas/komisje_egzaminacyjne
Drukuj grafikę : tak / nie

Komisje egzaminacyjne WUG

Lp.Nazwa komisjiPrzewodniczącyLokalizacja
1.

Komisja egzaminacyjna dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego:

 

Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

 

mgr inż. Krzysztof Król – wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Wyższy Urząd Górniczy
2.

Komisja egzaminacyjna dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego:

 

Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego

 

mgr inż. Piotr Wojtacha – wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Wyższy Urząd Górniczy