do góry
Strona główna / O nas / WUG / Komisje / Komisje specjalne

Komisje specjalne

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.), Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał następujące komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych:

Kategoria: Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie [ 5 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
17-11-07 09:28 320.23KB pobierz plik: 1. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 2. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
17-11-06 17:38 338.39KB pobierz plik: 2. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 3. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
18-01-11 10:52 324.34KB pobierz plik: 3. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 4. Decyzja nr 13 Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
18-03-21 11:59 336.04KB pobierz plik: 4. Decyzja nr 13 Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 5. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
18-03-28 11:32 342.6KB pobierz plik: 5. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
Kategoria: Komisja do spraw Bezpieczeństwa Działalności Polegającej na Poszukiwaniu, Rozpoznawaniu lub Wydobywaniu Węglowodorów [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Bezpieczeństwa Działalności Polegającej na Poszukiwaniu, Rozpoznawaniu lub Wydobywaniu Węglowodorów
17-09-09 15:06 418.26KB pobierz plik: 1. Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Bezpieczeństwa Działalności Polegającej na Poszukiwaniu, Rozpoznawaniu lub Wydobywaniu Węglowodorów
Kategoria: Komisja do spraw Ochrony Powierzchni [ 6 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
17-03-24 06:11 356.8KB pobierz plik: 1. Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 2. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
17-03-24 06:12 347.38KB pobierz plik: 2. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 3. Zarządzenie nr 3 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
18-01-11 10:29 310.15KB pobierz plik: 3. Zarządzenie nr 3 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 4. Decyzja nr 4 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
18-01-11 11:02 321.73KB pobierz plik: 4. Decyzja nr 4 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 5. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
18-03-28 13:17 342.05KB pobierz plik: 5. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 6. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
18-03-28 13:30 357.89KB pobierz plik: 6. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
Kategoria: Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie [ 6 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
17-11-06 17:33 317.41KB pobierz plik: 1. Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 2. Zarządzenie nr 9 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
18-01-11 10:47 307.19KB pobierz plik: 2. Zarządzenie nr 9 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 3. Decyzja nr 7 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.pdf
18-01-31 12:29 350.31KB pobierz plik: 3. Decyzja nr 7 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.pdf
plik pdf 4. Decyzja nr 8 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.pdf
18-01-31 13:45 324.77KB pobierz plik: 4. Decyzja nr 8 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.pdf
plik pdf 5. Zarządzenie nr 26 Prezesa WUG z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
18-02-20 08:41 308.22KB pobierz plik: 5. Zarządzenie nr 26 Prezesa WUG z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 6. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
18-03-28 13:28 348.01KB pobierz plik: 6. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
Kategoria: Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Decyzja nr 20 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
18-09-03 14:15 347.44KB pobierz plik: Decyzja nr 20 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf Decyzja nr 21 Prezesa WUG z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
18-09-03 14:21 324.77KB pobierz plik: Decyzja nr 21 Prezesa WUG z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
18-09-03 14:20 350.25KB pobierz plik: Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf Zarządzenie nr 60 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
18-09-03 14:13 333.44KB pobierz plik: Zarządzenie nr 60 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00