do góry
Strona główna / O nas / WUG / Komisje / Komisje specjalne

Komisje specjalne

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064), Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał następujące komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych:

Kategoria: Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie [ 15 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:15 320.23KB pobierz plik: 01. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 02. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:15 338.39KB pobierz plik: 02. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 03. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:15 324.34KB pobierz plik: 03. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 04. Decyzja nr 13 Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:16 336.04KB pobierz plik: 04. Decyzja nr 13 Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 05. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:16 342.6KB pobierz plik: 05. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 06. Decyzja nr 22 Prezesa WUG z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:16 296.28KB pobierz plik: 06. Decyzja nr 22 Prezesa WUG z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 07. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:16 332.08KB pobierz plik: 07. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 08. Decyzja nr 25 Prezesa WUG z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:16 318.24KB pobierz plik: 08. Decyzja nr 25 Prezesa WUG z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 09. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:16 335.36KB pobierz plik: 09. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 10. Decyzja nr 28 Prezesa WUG z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:17 328.06KB pobierz plik: 10. Decyzja nr 28 Prezesa WUG z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 11. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:19 343.8KB pobierz plik: 11. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 12. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-04-24 08:20 328.72KB pobierz plik: 12. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 13. Decyzja nr 7 Prezesa WUG z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-07-23 07:27 328.63KB pobierz plik: 13. Decyzja nr 7 Prezesa WUG z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 14. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-07-23 11:51 347.97KB pobierz plik: 14. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
plik pdf 15. Decyzja nr 9 Prezesa WUG z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
19-09-13 09:45 316.83KB pobierz plik: 15. Decyzja nr 9 Prezesa WUG z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
Kategoria: Komisja do spraw Bezpieczeństwa Działalności Polegającej na Poszukiwaniu, Rozpoznawaniu lub Wydobywaniu Węglowodorów [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Zarządzenie nr 24 Prezesa WUG z dnia 9 września 2017 r. w sprawie Komisji do spraw bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich RP
19-04-24 09:50 418.26KB pobierz plik: 01. Zarządzenie nr 24 Prezesa WUG z dnia 9 września 2017 r. w sprawie Komisji do spraw bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich RP
Kategoria: Komisja do spraw Ochrony Powierzchni [ 7 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Zarządzenie nr 77 Prezesa WUG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
19-04-24 09:17 315.57KB pobierz plik: 01. Zarządzenie nr 77 Prezesa WUG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 02. Decyzja nr 23 Prezesa WUG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
19-04-24 09:18 306.16KB pobierz plik: 02. Decyzja nr 23 Prezesa WUG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 03. Decyzja nr 24 Prezesa WUG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji do spraw Ochrony Powierzchni oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w tej komisji
19-04-24 09:19 298.64KB pobierz plik: 03. Decyzja nr 24 Prezesa WUG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji do spraw Ochrony Powierzchni oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w tej komisji
plik pdf 04. Zarządzenie nr 3 Prezesa WUG z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
20-01-24 07:17 305.67KB pobierz plik: 04. Zarządzenie nr 3 Prezesa WUG z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 05. Decyzja nr 2 Prezesa WUG z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
20-01-24 07:18 337.72KB pobierz plik: 05. Decyzja nr 2 Prezesa WUG z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 06. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
20-03-12 11:12 357.2KB pobierz plik: 06. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
plik pdf 07. Decyzja nr 3 Prezesa WUG z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
20-06-12 12:22 325.07KB pobierz plik: 07. Decyzja nr 3 Prezesa WUG z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
Kategoria: Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie [ 14 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Zarządzenie nr 36 Prezesa WUG z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:22 317.41KB pobierz plik: 01. Zarządzenie nr 36 Prezesa WUG z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 02. Zarządzenie nr 9 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:23 307.19KB pobierz plik: 02. Zarządzenie nr 9 Prezesa WUG z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 03. Decyzja nr 7 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:24 350.31KB pobierz plik: 03. Decyzja nr 7 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 04. Decyzja nr 8 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:25 324.77KB pobierz plik: 04. Decyzja nr 8 Prezesa WUG z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 05. Zarządzenie nr 26 Prezesa WUG z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:25 308.22KB pobierz plik: 05. Zarządzenie nr 26 Prezesa WUG z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 06. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:26 348.01KB pobierz plik: 06. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 07. Decyzja nr 16 Prezesa WUG z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:27 326.62KB pobierz plik: 07. Decyzja nr 16 Prezesa WUG z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 08. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-04-24 09:28 354.44KB pobierz plik: 08. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 09. Decyzja nr 10 Prezesa WUG z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-09-24 08:10 342.15KB pobierz plik: 09. Decyzja nr 10 Prezesa WUG z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 10. Decyzja nr 11 Prezesa WUG z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
19-09-24 08:11 294.89KB pobierz plik: 10. Decyzja nr 11 Prezesa WUG z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 11. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
20-01-03 11:11 336.91KB pobierz plik: 11. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 12. Decyzja nr 13 Prezesa WUG z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
20-01-03 11:13 327.9KB pobierz plik: 12. Decyzja nr 13 Prezesa WUG z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 13. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
20-01-10 08:12 326.98KB pobierz plik: 13. Decyzja nr 1 Prezesa WUG z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
plik pdf 14. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
20-03-12 11:14 361.83KB pobierz plik: 14. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
Kategoria: Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych [ 18 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Zarządzenie nr 60 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:32 333.44KB pobierz plik: 01. Zarządzenie nr 60 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 02. Decyzja nr 20 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:32 347.44KB pobierz plik: 02. Decyzja nr 20 Prezesa WUG z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 03. Decyzja nr 21 Prezesa WUG z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:33 324.77KB pobierz plik: 03. Decyzja nr 21 Prezesa WUG z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 04. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:33 350.25KB pobierz plik: 04. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 05. Decyzja nr 26 Prezesa WUG z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:34 320.55KB pobierz plik: 05. Decyzja nr 26 Prezesa WUG z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 06. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:36 347.85KB pobierz plik: 06. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 07. Decyzja nr 27 Prezesa WUG z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:37 328.03KB pobierz plik: 07. Decyzja nr 27 Prezesa WUG z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 08. Zarządzenie nr 80 Prezesa WUG z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:37 308.76KB pobierz plik: 08. Zarządzenie nr 80 Prezesa WUG z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 09. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:38 358.49KB pobierz plik: 09. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 10. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:39 350.94KB pobierz plik: 10. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 11. Zarządzenie nr 9 Prezesa WUG z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:40 311.9KB pobierz plik: 11. Zarządzenie nr 9 Prezesa WUG z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 12. Decyzja nr 2 Prezesa WUG z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:42 346.33KB pobierz plik: 12. Decyzja nr 2 Prezesa WUG z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 13. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:43 364.2KB pobierz plik: 13. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 14. Decyzja nr 5 Prezesa WUG z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-04-24 09:44 323.91KB pobierz plik: 14. Decyzja nr 5 Prezesa WUG z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 15. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
19-05-29 10:52 356.11KB pobierz plik: 15. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa WUG w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 16. Zarządzenie nr 44 Prezesa WUG z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
20-01-03 11:14 307.86KB pobierz plik: 16. Zarządzenie nr 44 Prezesa WUG z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 17. Decyzja nr 14 Prezesa WUG z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
20-01-03 11:16 325.11KB pobierz plik: 17. Decyzja nr 14 Prezesa WUG z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
plik pdf 18. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
20-03-12 11:08 362.24KB pobierz plik: 18. Obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa WUG w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00