do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/o_nas/stanowisko_ds_ochrony_inf_niejawnych
Drukuj grafikę : tak / nie

Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego

 

  • Tel. 32 736 17 59
  • Tel. 32 736 17 66
  • Faks: 32 251 48 84