do góry

Ze świata

Australia: rząd Queensland chce walczyć z pylicą płuc wśród górników

28 Kwietnia 2017

Rząd australijskiej prowincji Queensland ogłosił przetarg dla dostarczycieli usług z zakresu radiologii celem ponownego przebadania prześwietleń klatek piersiowych górników zatrudnionych w kopalniach węgla, działających w prowincji. Od czerwca 2016 r. prześwietlenia są badane dwukrotnie: przez laboratorium radiologiczne w Australii oraz przez niezależne laboratorium na terenie Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiciele rządu prowincji podkreślili, że dotychczasowy sposób prowadzenia badań miał charakter tymczasowy. Wyłonione w konkursie laboratorium ma w procesie badania prześwietleń zastąpić amerykańskie. Takie rozwiązanie przyspieszy okres oczekiwania na rezultaty badań.

Od maja 2015 r. stwierdzono 20 przypadków pylicy płuc wśród górników. Celem walki z tą groźną chorobą od 1 stycznia br. w Queensland obowiązują nowe przepisy, które m.in. zobowiązują zakłady górnicze do kwartalnego przesyłania informacji na temat poziomu zapylenia powietrza kopalnianego do nadzoru górniczego, oraz dają prawo przechodzącym na emeryturę górnikom do zgłoszenia się do bezpłatnego prześwietlenia klatki piersiowej i badań układu oddechowego.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00