do góry

Ze świata

Górnictwo rzemieślnicze

13 Lutego 2018

Odnotowany w ostatnich latach wzrost cen na rynku surowców mineralnych skutkuje wzrostem zainteresowania tzw. górnictwem rzemieślniczym, tj. prowadzonym na małą skalę i głównie przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Ocenia się, że w tego typu działalność na całym świecie w ubiegłym roku zaangażowanych było ok. 40,5 mln osób, głównie w uboższych regionach Afryki Subsaharyjskiej, Azji, Oceanii oraz Ameryki Centralnej i Południowej.

Według raportu przygotowanego przez Międzyrządowe Forum Górnictwa, Minerałów, Metali i Zrównoważonego Rozwoju w 1993 r. liczba ta wynosiła 6 mln, w 1999 r. 13 milionów, a w 2014 r. wzrosła do 30 mln. Ocenia się, że „górnictwo rzemieślnicze” jest odpowiedzialne za 20% wydobywanego na świecie złota, jest także źródłem wielu surowców wykorzystywanych przy produkcji urządzeń elektronicznych.

Eksperci zauważają jednak, że tego typu górnictwo jest szczególnie narażone na złe praktyki w zakresie bhp oraz ochrony środowiska, gdyż w dużej mierze działa poza obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dla wielu ludzi taka praca jest jedynym możliwym sposobem na utrzymanie siebie i swoich bliskich, dlatego też w ramach wspomnianego raportu zaproponowano, aby rozważyć ujęcie tego typu działalności w ramy prawne i w miarę możliwości umożliwić zaangażowanym w nią stronom dostęp do kapitału oraz sprzyjających ochronie środowiska technologii.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00