do góry

Ze świata

Przedsiębiorcy odchodzą od paliw kopalnych

27 Lutego 2019

Według raportu opublikowanego przez jedną z globalnych firm konsultacyjnych priorytetami w branży wydobywczej w 2019 r. będą elektryfikacja i automatyzacja. Autorzy raportu podkreślają, że procesy te sprzyjają poprawie produktywności i efektywności prowadzonych robót przy niskim nakładzie finansowym.

Zmiany zmierzające w tym kierunku są już zauważalne u największych światowych graczy sektora górniczego. Dużą rolę w tych procesach odgrywa presja ze strony regulatorów i społeczeństwa, która pcha przedsiębiorców do dekarbonizacji swoich inwestycji. Firmy górnicze o zasięgu światowym coraz częściej ograniczają inwestycje w istniejące przedsięwzięcia związane z wydobyciem węgla na rzecz np. przedsięwzięć polegających na wydobywaniu surowców używanych do produkcji akumulatorów czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Jeden z autorów raportu podkreśla także fakt, że firmy ubezpieczeniowe i inwestycyjne przy budowaniu swoich portfolio biorą pod uwagę stopień dekarbonizacji przedsiębiorstw. Groźba uszczerbku na reputacji powoduje konieczność opracowywania przez przedsiębiorców z różnych sektorów, w tym górnictwa, strategii radzenia sobie z postępującą transformacją energetyczną.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00