do góry

Wiadomości WUG

16. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice

13 Kwietnia 2017

W czwartek, 13 kwietnia br. w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach odbyło się 16. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. oraz kopalń: Oddział Murcki-Staszic, Oddział Mysłowice-Wesoła, Oddział Wieczorek i Oddział Wujek.

Podczas posiedzenia:

  • omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2016 r. oraz I kwartale 2017 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu,
  • przedyskutowano zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
  • szczegółowo poruszono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami Miasta Katowice,
  • przekazano informacje na temat planowanego – w okresie II i III kwartału 2017 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00