do góry

Wiadomości WUG

35 lat działalności Zakładowej Drużyny Ratownictwa Górniczego PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku

16 Maja 2017

W dniach 11-12 maja br. w Czarnej odbyło się seminarium pt.: „Rola Zakładowej Drużyny Ratownictwa Górniczego w bezpieczeństwie ruchu zakładu górniczego – 35 lat działalności”. Ratownictwo górnicze w strukturze organizacyjnej PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku tworzą służby ratownictwa górniczego przedsiębiorcy, tzn.:

  • Zakładowa Drużyna Ratownictwa Górniczego Oddziału w Sanoku,
  • Jednostka Ratownicza PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie (RSGO).

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Drużyn Ratownictwa Górniczego: Exalo Drilling S.A., LOTOS Petrobaltic S.A., Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Tematyka seminarium obejmowała m.in. historię działalności sanockiej drużyny ratownictwa górniczego, a także prezentacje dotyczące organizacji i zadań służb ratowniczych, do których zalicza się - w szczególności - niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub innych osób przebywających w zakładzie górniczym, a także podejmowania i realizowanie działań ratowniczych w przypadkach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego.

Na zaproszenie organizatorów w seminarium uczestniczyli także dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych w Krośnie i w Krakowie.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00