do góry

Wiadomości WUG

Bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych

26 Czerwca 2019

We wtorek, 25 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu oraz pracownikami służb mierniczo-geologicznych zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych.

Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców i pracowników górnictwa odkrywkowego.

Uczestników obrad zapoznano ze stanem wypadkowości w górnictwie. Omówiono niebezpieczne zdarzenia i wypadki zaistniałe w odkrywkowych zakładach górniczych, związane z występującymi zagrożeniami osuwiskowymi i wodnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich powtarzających się przyczyn. Przedstawiono stwierdzone w czasie kontroli w nadzorowanych odkrywkowych zakładach górniczych nieprawidłowości w zakresie braku, bądź niewystarczających działań profilaktycznych w związku z występującymi zagrożeniami. Uczestnicy spotkania przedyskutowali także propozycje możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00