do góry

Wiadomości WUG

Bezpieczeństwo robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych

19 Czerwca 2019

We wtorek, 18 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, przedstawicielami przedsiębiorców eksploatujących kopaliny z użyciem materiałów wybuchowych oraz przedstawicielami podmiotów wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczym oraz pracowników podmiotów wykonujących powierzone prace w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Uczestników spotkania zapoznano ze stanem wypadkowości w górnictwie. Omówiono zdarzenia i wypadki zaistniałe w odkrywkowych zakładach górniczych związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych ze szczególnym uwzględnieniem ich powtarzających się przyczyn. Przedstawiono stwierdzone w czasie kontroli, w nadzorowanych odkrywkowych zakładach górniczych, nieprawidłowości w zakresie wykonywanych robót strzałowych w tym zdarzenia związane z rozrzutem odłamków skalnych poza wyznaczoną strefę zagrożenia rozrzutem. W związku ze specyfiką zdarzeń związanych z pracami z używaniem materiałów wybuchowych omówiono także zagadnienia związane z zagrożeniami naturalnymi i zadaniami służby geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych. Uczestnicy spotkania wymienili na forum uwagi i spostrzeżenia w zakresie propozycji możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00