do góry

Wiadomości WUG

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018

14 Czerwca 2018

W czwartek, 14 czerwca br. w Auli Politechniki Gdańskiej, odbyło się szkolenie pod nazwą „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018”, zorganizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w ramach realizacji programu „Współdziałanie na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych”. 

Podczas szkolenia dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wygłosiła wykład na temat kompetencji organów nadzoru górniczego sprawujących nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00