do góry

Wiadomości WUG

Chińczycy zainteresowani polskim nadzorem górniczym

13 Września 2019

W piątek, 13 września br. w Wyższym Urzędzie Górniczym gościła sześcioosobowa chińska delegacja Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Kopalni Węgla Ministerstwa Zarządzania Kryzysowego Chińskiej Republiki Ludowej, której przewodniczył Gui Laibao -  Zastępca Administratora Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Kopalni Węgla Ministerstwa Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie spotkania, które otworzył prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, zapoznano gości z organizacją i kompetencjami organów nadzoru górniczego w Polsce, zasadami prowadzenia działalności kontrolnej przez urzędy górnicze oraz wynikami ich pracy. 

Przedstawicieli chińskiej delegacji szczególnie interesowały: zagadnienia dotyczące zagrożeń naturalnych występujących w polskich kopalniach, sposób prowadzenia kontroli w zakładach górniczych, podejmowane działania prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz rodzaje sankcji stosowane przez nadzór górniczy w przypadku łamania przepisów bhp w zakładach górniczych.  

Gui Laibao podkreślił rolę wieloletniej współpracy obu krajów przy wymianie doświadczeń w zakresie funkcjonowania nadzoru górniczego, jego zadań i działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy górników. Ponadto przyznał, że z uwagi na wielkość chińskiego przemysłu wydobywczego, na który składa się obecnie 5700 kopalń w całym kraju, wciąż jest wiele do udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa. Polskie wzorce i doświadczenia stanowią tu ważne źródło wiedzy, gdyż wciąż 90% wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w chińskich kopalniach jest spowodowane przez tzw. czynnik ludzki.

Przedstawiciele chińskiej branży wydobywczej od lat odwiedzają nasz kraj w celu zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi, administracyjnymi oraz naukowymi dotyczącymi polskich kopalń. Przy okazji swoich wizyt odwiedzają m.in. organy nadzoru górniczego, instytucje naukowe oraz funkcjonujące zakłady górnicze.

Spotkanie w Wyższym Urzędzie Górniczym zakończyło się wzajemną deklaracją kontynuowania współpracy i wymiany doświadczeń między stronami.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00