do góry

Wiadomości WUG

Drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

05 Października 2017

W środę, 4 października br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym z inicjatywy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, działającego w imieniu dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie, odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, a także przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, agencji rządowych, instytucji, stowarzyszeń, uczelni, fundacji oraz przedsiębiorstw.

Podczas spotkania przedstawiono wstępny projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz omówiono uwagi do tego dokumentu.

Ponadto powołano grupy dyskusyjne, w tym grupę reprezentującą sektor wydobywczy, w której skład wchodzą m. in. podmioty posiadające koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż położonych w granicach obszarów morskich oraz przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. Spotkania tej grupy będą dotyczyły aspektów związanych z uwzględnieniem w projekcie planu uwarunkowań wynikających z występowania terenów górniczych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00