do góry

Wiadomości WUG

Działalność nadzorcza i kontrolna urzędów górniczych w ochronie środowiska

02 Lipca 2018

W piątek, 29 czerwca br., odbyło się spotkanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Spotkanie przeprowadzono w ramach porozumienia z dnia 4 kwietnia 2014 r., pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, dotyczące w szczególności zagadnień ochrony środowiska.

Ponadto omówiono między innymi:

  •  problematykę zagospodarowania wód pochodzących z odwodnienia podziemnych zakładów górniczych;
  • tematykę planowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zawierającej regulacje usuwające z domowych palenisk najbardziej szkodliwe paliwa w postaci mułów i flotokoncentratów;
  • możliwe skutki wprowadzanych zmian dla działalności zakładów górniczych, polegające na zwiększonym przychodzie odpadów i konieczności ich zagospodarowania. 

Na zakończenie obie strony zadeklarowały gotowość do dalszej współpracy oraz promowania w nadzorowanych zakładach, dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00