do góry

Wiadomości WUG

Konkurs fotograficzny

19 Czerwca 2017

Celem konkursu fotograficznego „Na morzu i na lądzie — nowoczesne oblicza górnictwa”,  jest promocja:

  • współczesnych rozwiązań technicznych w przemyśle wydobywczym;
  • nowoczesnej infrastruktury górniczej;
  • górnika - nowoczesnego człowieka przyszłości.

 

Organizatorem konkursu są:

 

  • Wyższy Urząd Górniczy, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice;
  • Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice.

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz obywatelstwo polskie. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 

Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika następuje poprzez przesłanie do 15 września 2017 r. (decyduje data wpływu do siedziby Wyższego Urzędu Górniczego, potwierdzona pieczęcią wpływu do Kancelarii Głównej Wyższego Urzędu Górniczego) wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz w formie cyfrowej zgłoszonych do Konkursu fotografii na adres: 

 

Gabinet Prezesa

Wyższy Urząd Górniczy 

Księcia Józefa Poniatowskiego 31

40-055 Katowice

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1 - Regulamin konkursu fotograficznego 2017
17-06-19 15:21 235.46KB pobierz plik: 1 - Regulamin konkursu fotograficznego 2017
plik pdf 2 - Karta zgloszenia - konkurs fotograficzny
17-06-19 15:20 282.6KB pobierz plik: 2 - Karta zgloszenia - konkurs fotograficzny
plik pdf 3 - Oświadczenie podatkowe laureata.pdf
17-06-19 15:21 431.99KB pobierz plik: 3 - Oświadczenie podatkowe laureata.pdf

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00