do góry

Wiadomości WUG

Krzysztof Król powołany na stanowisko Wiceprezesa WUG

03 Lipca 2017

Z dniem 30 czerwca br. Krzysztof Król objął stanowisko Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 
Zgodnie z art. 165 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nowy Wiceprezes, wyłoniony w drodze konkursu, został powołany przez Ministra Energii na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Krzysztof Król pełnił dotychczas funkcję dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG.

Jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera geologa górniczego w specjalności geofizyka górnicza.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00