do góry

Wiadomości WUG

Narada z przedstawicielami przedsiębiorcy oraz kierownikami ruchu zakładów górniczych

28 Grudnia 2018

W czwartek, 27 grudnia br. w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami przedsiębiorcy oraz kierownikami ruchu zakładów górniczych. Tematem obrad była ocena realizacji działań przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. celem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach rud miedzi oraz analiza procesu wdrażania przepisów ujętych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Podczas spotkania zostały wskazane główne kierunki działań przedsiębiorcy w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych:

  • doprowadzenie do wyposażenia maszyn samojezdnych o ograniczonym polu widzenia operatora w układy antykolizyjne, zabezpieczające pieszych przed możliwością przypadkowego potrącenia,
  • uwzględnienie w planach ruchu kopalń na lata 2020-2022 uwarunkowań wynikających z rozszerzenia zakresu eksploatacji na poziomie 1200 m i poniżej,
  • wyegzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00