do góry

Wiadomości WUG

Ogólnopolski Konkursu Poprawy Warunków Pracy

08 Sierpnia 2019

W związku z ogłoszeniem 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu upowszechniającym opracowania i rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

-    ograniczenia narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze,

-    możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

     Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest najstarszym tego rodzaju konkursem w Polsce. Wynikiem jego prowadzenia przez niemal pół wieku było upowszechnienie wielu tysięcy rozwiązań, które wpłynęły na warunki pracy setek tysięcy pracowników.

Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach:

-    kategoria A - rozwiązania techniczne i technologiczne,

-    kategoria B - prace naukowo badawcze,

-    kategoria C - przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Szczegółowe materiały informacyjne można pobrać ze strony internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (www.ciop.pl/konkurs-bhp).

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00