do góry

Wiadomości WUG

Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

15 Maja 2018

We wtorek, 15 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Nominacje członkom wchodzącym w skład Komisji wręczył Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha. Podczas posiedzenia omawiano również wnioski z nadzoru i kontroli w zakresie szkoleń osób wykonujących czynności  w ruchu zakładu górniczego, stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie oraz regulacje prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu młodocianych. Członkowie Komisji przedstawili także propozycje dalszej jej działalności w 2018 r.

Przewodniczący Komisji prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański z Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie otwierając obrady Komisji podkreślił szczególne znaczenie szkoleń dla podniesienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Bronisław Barchański jest profesorem zwyczajnym, związany od początku kariery naukowej z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. Pracę zawodową rozpoczął jako adiunkt Wydziału Górniczego AGH. Był prodziekanem Wydziału Górniczego, a przez dwie kadencje również prorektorem.

Należy do kilku międzynarodowych organizacji naukowych, a jako przedstawiciel Polski uczestniczy w obradach Światowych Kongresów Górniczych. Jest autorem wielu publikacji w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowych. Odbył też staże naukowo-przemysłowe w Europie i Azji.

W 2015 r. został uhonorowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Górników i Hutników medalem im. Georgiusa Agricoli za wybitne zasługi dla górnictwa i rozwoju współpracy uczelni górniczych. Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00