do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

13 Lipca 2018

W piątek, 13 lipca br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni. Przedmiotem posiedzenia był „Program eksploatacji górniczej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Pokój na lata 2018-2020 w aspekcie ochrony zabudowy powierzchni miasta Ruda Śląska”. Z wnioskiem o wydanie opinii w tej sprawie zwrócił się Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

W obradach Komisji, oprócz jej członków oraz przedstawicieli organów nadzoru górniczego, uczestniczyli również przedstawiciele: PGG S.A., Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Oddział Śląski, samorządu Miasta Ruda Śląska. Obradom przewodniczył Tomasz Białożyt.

Komisja po analizie wniosku, wysłuchaniu stanowisk Koreferentów, Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz po przeprowadzonej dyskusji pozytywne zaopiniowała przedłożony „Program eksploatacji górniczej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Pokój na lata 2018-2020 w aspekcie ochrony zabudowy powierzchni miasta Ruda Śląska”. Mając na względzie uwarunkowania ochrony powierzchni Komisja sformułowała szereg zaleceń.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00