do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.

09 Listopada 2018

W czwartek, 8 listopada br., w Urzędzie Miasta Czechowice-Dziedzice, odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Artur Sowa. W obradach uczestniczyli: Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój i Wilamowice oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2018 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych oraz deformacji terenu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin. Podczas spotkania przekazano również informacje na temat planowanego – w okresie IV kwartału 2018 r. i I kwartału 2019 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

Na koniec omówiono wnioski wynikające z opracowania pt.: „Strategia poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju” sporządzonego na zlecenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00