do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów

19 Czerwca 2019

We wtorek 18 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się 14. Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj. wójtowie gmin, delegaci, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • omówienie ustaleń po ostatnim spotkaniu Zespołu porozumiewawczego;
  • informacje wójtów gmin: Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w I półroczu 2019 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.;
  • sprawozdanie kierownictwa LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w okresie I półrocza 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego w tym okresie;
  • omówienie zaplanowanych na II półrocze 2019 r. robót górniczych i prognozowanych w tym okresie oddziaływań na powierzchnię terenu;
  • informacje dotyczące monitoringu sejsmicznego w obszarze górniczym prowadzonego przez kopalnię;
  • przedstawienie przez Dział Szkód Górniczych oraz Dział Ochrony Środowiska L.W. Bogdanka S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych w I półroczu 2019 r. (tj. liczbę zgłoszeń, liczbę i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne itp.).

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00