do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

26 Października 2018

W czwartek, 25 października br., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Halemba, odbyło się 26. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

W spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele: Urzędu Miasta Ruda Śląska, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach oraz zakładów górniczych PGG S.A. Oddział KWK Ruda, SRK S.A. Oddział KWK Pokój I i SRK S.A. Oddział KWK Śląsk.

Podczas posiedzenia przedstawiono aktualny stan doraźnych i docelowych przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń podtopieniem występujących w korycie potoku Bielszowickiego, m.in. w rejonie osiedla tzw. „niebieskich dachów” oraz przepustów pod ulicami 1 Maja i Kokota. Omówiono również zaawansowanie robót hydrotechnicznych prowadzonych w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej. Najwięcej uwagi poświęcono likwidacji uciążliwego zastoiska wodnego przy osiedlu „niebieskich dachów” w Bykowinie, które jest powodem wielu skarg okolicznych mieszkańców. W celu przyspieszenia rozpoczęcia tego przedsięwzięcia, przedstawiciele centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A., zobowiązali się do zorganizowania spotkania z udziałem reprezentantów władz miasta i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., która jest właścicielem części gruntów niezbędnych dla realizacji zadania.

Ponadto reprezentanci ruchów zakładu górniczego KWK Ruda przedstawili sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale br. oraz zamierzeniach eksploatacyjnych na następne półrocze. Pokazano też skalę wpływów eksploatacji oddziałujących na powierzchnię terenu, w szczególności w rejonach kościołów pw. św. Andrzeja Boboli i św. Wawrzyńca w dzielnicy Wirek. Szeroko omówiono zastosowaną w tych obiektach profilaktykę budowlaną i wykonany dotychczas zakres prac remontowych związanych z ujawnieniem się szkód górniczych.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawili aktualny stan likwidacji Oddziałów KWK „Pokój I” i KWK „Śląsk”.

Uczestnicy spotkania poruszyli także sprawy braku zabezpieczenia zapadliska przy szybie „Hugo”, stanu technicznego budynków przy ul. Dąbrowskiego oraz zapożarowanej, dawnej hałdy przy ul. Bukowej.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00