do góry

Wiadomości WUG

Promocja kultury bezpieczeństwa wśród pracowników odkrywkowych zakładów górniczych z województwa podlaskiego

13 Marca 2018

We wtorek, 13 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz osobami pełniącymi zadania służby bhp w tych zakładach.

Podczas obrad omówiono zagadnienia dotyczące:

  • przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych zaistniałych na terenie właściwości miejscowej OUG w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w transporcie oraz w zakresie eksploatacji spod lustra wody urządzeniami pływającymi ,
  • zasad prawidłowego sporządzania planów ruchu i dodatków do planów ruchu w nawiązaniu do obowiązujących przepisów, 
  • właściwego doboru parametrów skarp i zboczy, wyznaczania pasów bezpieczeństwa dla maszyn zakładu górniczego oraz zasad zachowania pasów ochronnych wyrobisk górniczych,
  • kryteriów zaliczania złóż lub wyrobisk do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego i osuwiskowego w odkrywkowych zakładach górniczych.

W spotkaniu uczestniczyli kierownicy ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z województwa podlaskiego oraz przedstawiciele służb bhp z odkrywkowych zakładów górniczych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00