do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

16 Maja 2018

W poniedziałek, 14 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, które zorganizowane zostało w ramach porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas obrad wymieniono się wynikami kontroli przedsiębiorców prowadzących wydobywanie kopalin i ich mechaniczną przeróbkę w odkrywkowych zakładach górniczych zlokalizowanych na obszarze gminy Łagów w powiecie kieleckim, jak również w czterech innych kopalniach odkrywkowych w województwie świętokrzyskim. Stwierdzono, że koordynacja działań kontrolnych i wzajemna wymiana pozyskiwanych informacji oraz wydawanych decyzji pozwoli na coraz bardziej skuteczne egzekwowanie przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ochrony środowiska. Spośród szerokiego zakresu kompetencji obydwóch organów szczególny nacisk, w ramach współpracy, położony zostanie na kontrolę emisji pyłów do środowiska, poziomu emitowanego hałasu, gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi oraz czystości odprowadzanych wód kopalnianych.

Nowym elementem spotkania była deklaracja wzajemnej pomocy w rozpatrywaniu interwencji obywateli wskazujących na uciążliwości wynikające z działalności górniczej, w szczególności wskutek oddziaływania ww. czynników na środowisko.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00