do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie szkoleniowe dla osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

06 Grudnia 2018

W środę, 5 grudnia br., odbyło się zorganizowane z inicjatywy dyrektora OUG w Warszawie spotkanie szkoleniowe przeznaczone dla osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Obrady poświęcono omówieniu aktualnych problemów z zakresu bezpiecznego prowadzenia ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, a w szczególności analizie okoliczności i przyczyn zaistnienia wypadków, które miały miejsce w Zakładach Górniczych ”BAŁUPIANY V-1” i „ŁUBIENICA V”, na terenie właściwości miejscowej OUG w Warszawie, a także przedstawieniu okoliczności i przyczyn wybranych wypadków zaistniałych w innych rejonach kraju.

W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyło 20 kierowników ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z wyżej wymienionych województw.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00