do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne z przedstawicielami samorządów powiatowych

08 Marca 2019

W czwartek, 7 marca br., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne z przedstawicielami samorządów powiatowych, zorganizowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Tematem spotkania były zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami.

Dyrektor OUG w Gdańsku omówiła wyniki ostatniej kontroli NIK przeprowadzonej w 2018 r. w zakresie rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem właściwości nieruchomości gruntowej (lata 2013-2018 I kwartał). Ponadto poruszono zagadnienia związane z rekultywacją terenów po działalności górniczej poprzez wypełnianie wyrobisk odpadami.

Na spotkaniu głos zabrali również przedstawiciele: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przedstawione przez prelegentów prezentacje poruszały problematykę związaną z:

  • uprawnieniami Inspekcji Ochrony Środowiska w świetle nowych przepisów,
  • procedurą wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych,
  • obowiązkami podmiotów wynikających z funkcjonowania rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami (rejestr BDO),
  • procederem nielegalnego sprowadzania odpadów z zagranicy.

Udział w spotkaniu jest realizacją postanowień porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00