do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

28 Listopada 2018

W środę, 28 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z Małopolskim Wojewódzkim  Inspektorem Ochrony Środowiska, które zostało zorganizowane w  ramach kontynuacji współpracy podjętej w związku z porozumieniem z dnia  4 kwietnia 2014 r. zawartym pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Obrady poświęcono wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach  organów. Omówiono problemy związane z wypełnianiem wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami, prowadzonym na podstawie posiadanych przez przedsiębiorców zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00