do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska - Łódzkim i Świętokrzyskim

02 Sierpnia 2019

W czwartek, 1 sierpnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska - Łódzkim i Świętokrzyskim. Zorganizowano je w ramach porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Celem spotkania było poszerzenie współpracy między organami nadzoru górniczego i ochrony środowiska oraz wypracowanie wspólnych kierunków działania w zakresie ograniczania uciążliwości oddziaływania działalności górniczej na środowisko.

Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym przetwarzania odpadów w czynnych i likwidowanych zakładach górniczych, a także w nielegalnych odkrywkowych wyrobiskach górniczych. Wymieniono się doświadczeniami z przeprowadzonych kontroli oraz podjętymi działaniami w ramach posiadanych kompetencji.

W podsumowaniu zadeklarowano dalszą współpracę i wymianę informacji mających istotne znaczenie dla środowiska.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00