do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

06 Listopada 2018

We wtorek, 6 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Ze strony WIOŚ w spotkaniu wzięła udział Agata Bucko-Serafin - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Obrady przeprowadzono w ramach porozumienia z dnia 4 kwietnia 2014 r., pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele kierownictwa okręgowych urzędów górniczych w Gliwicach i Katowicach. W trakcie posiedzenia wymieniono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, dotyczące w szczególności zagadnień ochrony środowiska. Omówiono między innymi problemy związane z nielegalnym składowaniem odpadów w wyrobiskach górniczych oraz nielegalnym wydobywaniem kopalin. Obie strony zadeklarowały wolę i potrzebę dalszej współpracy.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00