do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

30 Stycznia 2019

 

We wtorek, 29 stycznia br., w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w Czatkowicach odbyło się cykliczne spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha.

 

Celem spotkania było omówienie konieczności podejmowania przez przedsiębiorców działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w świetle zaistniałych w 2018 i 2019 roku wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. W szczególności podkreślono rolę osób kierownictwa i dozoru ruchu w kształtowaniu wśród załogi poczucia odpowiedzialności za bezpieczne wykonywanie pracy swojej i współpracowników. W tym celu omówiono stan bezpieczeństwa w górnictwie, w szczególności w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2017-2019, oraz w podmiotach wykonujących powierzone prace w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzające się przyczyny niebezpiecznych zdarzeń. Przedstawiono i omówiono stwierdzone w czasie kontroli, w nadzorowanych odkrywkowych zakładach górniczych w 2018 roku, nieprawidłowości w zakresie górniczym i energomechanicznym.

 

Uczestnicy spotkania wymienili uwagi i spostrzeżenia w zakresie propozycji możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych w których są kierownikami ruchu.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00