do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

12 Czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca br., z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2019 r.,
  • rodzaje podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice”,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania,
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń,
  • wyniki kontroli stanu obudowy w wyrobiskach przewietrzanych grupowymi prądami powietrza zużytego (odprowadzanego do szybów wydechowych),
  • zestawienie zużycia środków zmniejszających napięcie powierzchniowe wody używanej do profilaktyki przeciwpyłowej oraz pyłu kamiennego w nadzorowanych zakładach górniczych w latach 2016-2018.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00