do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych

09 Listopada 2018

W dniach 8 i 9 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz osobami pełniącymi funkcję służby mierniczo-geologicznej w zakładach górniczych.

W trakcie obrad omówiono m in.:

  • zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zakładów górniczych oraz w dokumentach przedkładanych do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku,
  • stosowanie w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Spotkanie miało charakter seminaryjno-szkoleniowy i obejmowało zakłady górnicze w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz obszarów morskich RP.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00