do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

07 Czerwca 2018

W środę, 6 czerwca br. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze stanem bezpieczeństwaw górnictwie, omówienie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w górnictwie odkrywkowym oraz problematyki zagrożeń naturalnych w odkrywkowych zakładach górniczych        wynikających z rozporządzeniem Ministra Środowiska, a także przedstawienie zasad przeprowadzania kontroli przez organy nadzoru górniczego w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców. W obradach uczestniczyli przedstawiciele podmiotów wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00