do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/o_nas/wiadomosci_wug/Spotkanie-z-przedsiebiorcami-i-kierownikami-ruchu-zakladow-gorniczych-eksploatujacych-solanki-wody-lecznicze-i-termalne/idn:3047
Drukuj grafikę : tak / nie

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych eksploatujących solanki, wody lecznicze i termalne

12 Czerwca 2018

We wtorek, 12 czerwca br. w Zakładzie Górniczym „Muszynianka” , z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych eksploatujących solanki, wody lecznicze i termalne. W obradach uczestniczyli także dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem  oraz przedstawiciela Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego,

Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w górnictwie otworowym, nieprawidłowości i problemy związane z eksploatacją wód, a także w trakcie prowadzenia wierceń objętych planem ruchu (w obszarach górniczych wyznaczonych dla tych kopalin). Ponadto poruszono zagadnienia związane z gospodarką złożami kopalin, zmianami w prawie wodnym oraz zmianami w zakresie kontroli przedsiębiorców.

wszystkie wiadomości