do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

16 Listopada 2016

We wtorek, 15 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie oraz przedstawicielami tego Inspektoratu.

Celem spotkania była analiza współpracy w 2016 r. m.in. w zakresie:

  • wymiany informacji i dokumentacji z badań przyczyn i okoliczności zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych,
  • bezpośredniej wymiany doświadczeń na szczeblu pracowników merytorycznych obydwu urzędów,
  • wyników współpracy.

Podczas obrad omówiono również założenia dotyczące współpracy w 2017 r.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00