do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

30 Listopada 2018

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, w czwartek, 29 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, z inicjatywy dyrektora Urzędu, odbyło się spotkanie z Dyrektorem krakowskiego Oddziału UDT.

Uczestnicy obrad przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych oraz zdarzeń wypadkowych zaistniałych w związku z nieprawidłową eksploatacją urządzeń dźwignicowych. Jednogłośnie uznano za zasadne kontynuowanie spotkań w przyszłości, gdyż poruszane zagadnienia służą wymianie doświadczeń oraz informacji dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00