do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

16 Maja 2018

We wtorek, 15 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Koszalinie, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu. Spotkanie to było realizacją porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
  • przekazywanie informacji na temat niebezpiecznych uszkodzeń, awarii i wypadków urządzeń technicznych zainstalowanych na terenie zakładów górniczych,
  • porozumiewanie się w przypadku przeprowadzania napraw i modernizacji urządzeń i instalacji technicznych eksploatowanych na terenie zakładów górniczych,
  • przekazywanie informacji na temat wymagań technicznych dla urządzeń technicznych zainstalowanych w zakładach górniczych,
  • planowane działania na rok 2018 i 2019 oraz kompetencje OUG i UDT na obszarach objętych działalnością górniczą.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00