do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

16 Maja 2019

W czwartek, 16 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, Wydziałowymi oraz Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”.

Tematem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych oraz nieprawidłowości i uchybień stwierdzanych przez organ nadzoru górniczego.

Omówiono zmiany w obowiązujących przepisach z uwzględnieniem wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a także w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych  oraz sprzętu strzałowego w podziemnym zakładzie górniczym. Ponadto, poruszono problematykę bezpiecznej organizacji robót prowadzonych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w tym prowadzenia i wykonywania robót w podziemnych wyrobiskach z trakcją elektryczną oraz w wyrobiskach z ruchem samojezdnych maszyn górniczych, a także odpowiedzialności pracowników i osób dozoru ruchu w zakresie obsługi
i kontroli samojezdnych maszyn górniczych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00