do góry

Wiadomości WUG

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w KGHM Polska Miedź S.A. Polkowice-Sieroszowice

13 Maja 2019

W sobotę 11 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, Wydziałowymi oraz Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.  

Tematem obrad była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w  zakładach górniczych oraz nieprawidłowości i uchybień stwierdzanych przez organ nadzoru górniczego.

Omówiono istotne zmiany w obowiązujących przepisach, z uwzględnieniem wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a także w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych  oraz sprzętu strzałowego w podziemnym zakładzie górniczym. Podjęto również tematykę stosowania materiałów, substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów z tworzyw sztucznych w wyrobiskach. Ponadto dyskutowano o zasadach współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00