do góry

Wiadomości WUG

Współpraca nadzoru górniczego z organami ścigania w zakresie zwalczania nielegalnej eksploatacji bursztynu

04 Lipca 2018

We wtorek, 3 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia metod współpracy organu nadzoru górniczego z organami ścigania w przedmiocie zwalczania działalności polegającej na eksploatacji kopaliny bursztynu bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych bądź wymaganej koncesji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Gdańsk i Straży Leśnej Nadleśnictwa Elbląg.

 

Celem spotkania było omówienie praktycznych aspektów wykonywania przez organ nadzoru górniczego ustawowych zadań w zakresie wykrywania i sankcjonowania działalności związanej z nielegalną eksploatacją bursztynu, wzajemna wymiana doświadczeń w przedmiocie zwalczania nielegalnej eksploatacji oraz opracowanie zasad i form współpracy w zakresie objętym tematyką spotkania. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku zwróciła również uwagę na efekty wcześniejszej współpracy organu nadzoru górniczego i Nadleśnictwa Gdańsk, skutkujące znacznym ograniczeniem działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopaliny na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00