do góry

Wiadomości WUG

Film promocyjny WUG

16 Lutego 2015

Wyższy Urząd Górniczy, 11 Okręgowych Urzędów Górniczych i 1 Specjalistyczny Urząd Górniczy sprawują pieczę nad ponad 7 tys. zakładów górniczych w całej Polsce - od kopalń węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu czy miedzi, poprzez górnictwo soli, nafty i gazu, po zakłady eksploatujące kruszywa, piasek czy żwir. Urzędy górnicze sprawdzają sposób prowadzenia robót i stan bhp w górnictwie oraz czuwają nad bezpieczeństwem pracowników zatrudnionych w przemyśle wydobywczym. Prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki złożem. Bardzo często bywają nazywane „policją górniczą”. Film „Górnictwo z zasadami” szeroko prezentuje działalność i organizację polskiego nadzoru górniczego.

https://www.youtube.com/watch?v=TAuPVhQ6kyc

 

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00